In Zwolle ook na 2019 niemand op straat

ZWOLLE – De Herberg heeft 19 januari een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van de Herberg, de maatschappelijke opvang in Zwolle. De contracten met negen woningcorporaties, die samen zorgen voor een groot deel van de financiering van de Herberg, lopen eind 2019 af. Tijdens de bijeenkomst hebben betrokkenen, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en Herberg-medewerkers gesproken over verschillende aspecten rond dakloosheid en de financiering ervan. In twee vervolgbijeenkomsten, najaar 2017 en begin 2018, werken de betrokken de mogelijkheden verder uit. Met als gezamenlijk doel dat ook na 2019 in Zwolle niemand op straat hoeft te slapen.

 

De Herberg is een bekend fenomeen in Zwolle. Het begon achter de WRZV-hallen waar grondlegger Joop van Ommen dakloze mensen opving in containers. Na een aantal jaren nam RIBW Groep Overijssel de begeleiding van de Herberg-gasten over. De Herberg is nu gevestigd aan de Nijverheidstraat in Zwolle. Negen woningcorporaties dragen financieel bij. Eind 2019 lopen deze contracten af. Dat zorgt voor een onzekere toekomst.

 

‘We willen het er niet op aan laten komen,’ zegt Ina Huesken, bestuurder van de Herberg. ‘ We zien dat de Herberg nog steeds hard nodig is. We hebben dagelijks rond de 60 slapers en de groep lijkt alleen maar te groeien. Ze komen vanuit de wijde omtrek van Zwolle. Daarom hebben we alle betrokkenen uitgenodigd, om samen na te denken over oplossingen voor de toekomst van de Herberg. Die oplossing zoeken we niet alleen in de financiering. We kijken breder: hoe kunnen we voorkomen dat iemand dakloos wordt. Hoe kunnen we zorgen dat iemand zo snel mogelijk weer toekomstperspectief krijgt, met een eigen plek om te wonen. Daarbij is de financiering natuurlijk heel belangrijk. We organiseren twee vervolgbijeenkomsten, waarin we de mogelijkheden verder uitwerken. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen rond krijgen, zodat ook na 2019 niemand op straat hoeft te slapen in Zwolle’, aldus Huesken.’

 

Medewerkers van de Herberg kijken terug op een geslaagde middag. Ze hebben de aanwezigen met praktijkverhalen duidelijk gemaakt hoe iemand heel gemakkelijk onbedoeld dakloos kan worden. Tijdens workshops hebben de aanwezigen actief meegedacht over mogelijke oplossingen voor een gezonde toekomst van de Herberg. Wethouder Nelleke Vedelaar sloot de bijeenkomst af: ‘In Zwolle weten we elkaar altijd weer te vinden voor een goede samenwerking en dat zullen we in de toekomst blijven doen.’