Herberg Zwolle

Annelien van den Berg

Functie woonzorgcoördinator van Daklozenopvang de Herberg

Wat verstaat de Herberg onder een warm welkom?

,,Wij willen dat mensen zich bij ons thuis voelen, ongeacht hun achtergrond, religie of wat dan ook. Als mensen aankloppen bij de Herberg hebben ze het dieptepunt in hun leven bereikt en zijn ze zonder sociaal netwerk, overgeleverd aan de straat. Met een warm welkom kunnen wij ze tenminste weer een gevoel van eigenwaarde teruggeven. Dat is in de basis een bed, bad en broodvoorziening. Daarnaast helpen we mensen ook weer om hun blik op de toekomst te richten. Hoe moeilijk hun situatie ook is; er is altijd hoop. Wij hebben hier nog nooit iemand gehad wiens situatie helemaal hopeloos was.”

Hoe verloopt het traject na binnenkomst?

,,Er volgt eerst een intake waarin onze woonbegeleiders kijken wat de reden van dakloosheid is en onderzoeken we de mogelijkheden en kansen voor een duurzame uitstroom. Dat onderzoek duurt zo’n zes tot acht weken. Dat lijkt heel lang, maar als we dit niet zorgvuldig aanpakken, is de kans op herhaling heel groot bij iemand die uitgestroomd is. In die beginperiode kunnen we voor de mensen voor wie dat nodig is, al wel gerichte hulp bieden. Mensen met schulden bijvoorbeeld, krijgen in de eerste week van het verblijf al een gesprek aangeboden met een Sociaal Raadsman en kunnen ze gezamenlijk een schuldsaneringsplan opstellen.”

Hoe geven jullie bewoners perspectief?

,,Door vanaf het begin met mensen in gesprek te gaan en ze op weg te helpen naar een betere toekomst. We stellen ze vragen als; hoe zie jij je toekomst voor je? Waar wil je wonen en welke hulp heb je nodig? Samen met de Herberggast stellen we een plan op om zo snel mogelijk weer uit te stromen. Wij geven daarbij altijd eerlijk antwoord. Als dromen of doelen niet haalbaar zijn, kijken we naar alternatieven.”

Wat is de rol van Zwolle Actief?

,,Zwolle Actief is een consortium van zes Zwolse hulporganisaties: RIBW Groep Overijssel, Travers Welzijn, Dimence, Tactus, Leger des Heils en LIMOR. Elke Herberggast krijgt via Zwolle Actief de kans om dagactiviteiten te doen. Dat kan variëren van een kop koffie ergens drinken, tot het organiseren van vast werk of een studie of cursus. Zwolle Actief heeft een heel groot netwerk in de wijde regio van ondernemers, bedrijven en instanties waar zij de Herberggasten een werkplek kunnen bieden.”

In hoeverre is deze aanpak onderscheidend in Nederland?

,,Het is een unieke vorm van dagactivering dat Zwolle Actief biedt in plaats van dagopvang. De meeste Herberggasten doen mee met Zwolle Actief. Dagactivering geeft structuur en draagt bij aan het krijgen van nieuw perspectief.”

Draagt het succes van Zwolle Actief bij aan de snelle uitstroom?

,,Dat is lastig te meten, want dat is van meerdere factoren afhankelijk. De samenwerking met de woningbouwcorporaties is in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Ook onze interne processen zijn verbeterd waardoor we de situatie van mensen sneller in kaart hebben. We hebben goede afspraken met de regievoerders waardoor we elkaar onderling steeds beter weten te vinden. Maar de belangrijkste factor vormen de Herberggasten zelf. Ze trekken zich aan elkaar op. Als mensen zien dat je met eigen inzet sneller een woning kan vinden, zijn mensen ook meer gemotiveerd om bijvoorbeeld actiever de woningzoeker in te vullen of anderzijds te werken aan een betere toekomst.”

Hoe ziet de toekomst van de Herberg eruit?

,,Wij zijn met onze samenwerkingspartners in overleg om te komen tot een nieuwe toekomstvisie. Deze moet in 2018 klaar zijn. We blijven streven naar het verder inkorten van de verblijfsduur. Die is de afgelopen jaren al bijna met de helft gedaald van 134- naar gemiddeld 65 dagen in 2015. Een mooie opsteker, want dat betekent concreet dat er minder personen op één kamer verblijven. Dus meer aandacht voor onze Herberggasten. Dakloosheid is al zo oud als de mensheid, dus het is een utopie om te denken dat een voorziening als de Herberg nooit meer nodig zal zijn. Maar we kunnen wel kijken hoe we dakloosheid zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Preventie wordt een speerpunt waar wij samen met zorgaanbieders en sociale wijkteams hard aan werken. Door mensen die dreigen vast te lopen sneller in het oog te hebben, kunnen we gezamenlijk veel ellende voorkomen.”

Een warm welkom ›