Herberg Zwolle

Functies bij de Herberg

Functies bij de Herberg

Maatschappelijke Opvang

Bij de Maatschappelijke Opvang (MO) is iedereen die geen ‘thuis’ heeft, onderdak zoekt en nergens anders meer terecht kan welkom. Elke bezoeker heeft een vaste woonbegeleider, hij of zij brengt de situatie in kaart en maakt een plan. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een postadres, het in kaart brengen van schulden en problematiek en een geschikte vervolgplek. Het team bestaat uit: woonbegeleiders, ondersteunend woonbegeleiders en een vakinhoudelijk teamondersteuner.

Beschermd Wonen

Bij beschermd wonen worden cliënten onder begeleiding in fasen voorbereid op een vervolgplek (regulier, begeleid of beschermd wonen en dagbesteding of een baan). Verblijf in BW De Herberg vindt plaats op basis van een zorgindicatie en een begeleidingscontract. Sommige bewoners hebben eerst de Maatschappelijke Opvang doorlopen, anderen komen (met een indicatie) rechtstreeks in BW De Herberg. Op deze afdeling beschikt iedereen over een eigen zit/slaapkamer. Het team bestaat uit: woonbegeleiders, ondersteunend woonbegeleiders en een vakinhoudelijk teamondersteuner.

Beveiliging

De beveiliging waarborgt de veiligheid voor iedereen. De beveiliger is het eerste aanspreekpunt voor gasten en bezoekers en zorgt voor veiligheid in en rond het pand.

Actuele vacatures zijn te vinden op de website van RIBW Overijssel