Herberg Zwolle

Ik heb een klacht

Wij doen er alles aan om overlast in en rondom de Herberg te voorkomen. In de praktijk blijkt dat er de afgelopen jaren geen of nauwelijks klachten zijn geweest. Door de gemeente Zwolle wordt overlast periodiek gemeten. Daarnaast is er een beheersplan. In dit plan staan onder meer maatregelen, regels en sancties die overlast moeten voorkomen. Het is mede tot stand gekomen in overleg met de gemeente Zwolle, de politie, vertegenwoordigers uit de wijken Holtenbroek en Diezerpoort, bedrijven gevestigd aan de Burgemeester Roelenweg, de winkeliersvereniging Holtenbroek, Deltion College en Cibap. Een begeleidingscommissie ziet toe op de uitvoering van het beheersplan. Ook in deze commissie zitten vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven en andere organisaties uit de omgeving van De Herberg.

Ondanks alle maatregelen kan het gebeuren dat iemand toch hinder ondervindt. Waar kunt u met uw klachten terecht?

Bij lichte, al dan niet acute overlast in de directe omgeving van de Herberg, bel of vul het contactformulier in.