Herberg Zwolle

Het veelzijdige werk van ‘uitstroommakelaar’ Merlijn Pullen

Merlijn Pullen helpt uitstroombewoners van de Herberg met de inrichting van hun nieuwe huis, regelt overige praktische zaken en begeleidt bewoners naar een passend hulptraject. Daarnaast is ze nauw betrokken bij het Logeerhuis en het project Housing First.

‘Uitstroommakelaar’

,,Binnen de Herberg word ik ook wel de Uitstroommakelaar genoemd. Als mensen klaar zijn om uit te stromen, ga ik aan het werk. Ik meld ze aan bij de woningbouwcorporaties en help met het reageren op woningen via de Woningzoeker. Die periode kan soms lang duren. Regelmatig afspreken met bewoners is belangrijk om de motivatie hoog te houden. Daarnaast bieden we een tussenoplossing met een doorstroomwoning in Assendorp. Hier kunnen drie mensen tijdelijk semi-zelfstandig wonen. Ze hebben een eigen slaapkamer en delen keuken, badkamer en toilet. Als bewoners zo ver zijn dat ze definitief kunnen uitstromen, gaat de zorg over naar een andere zorgaanbieder binnen het netwerk van de Herberg.”

Acute uitstroom

,,Als de bewoner zelf elders onderdak regelt, kan er sprake zijn van acute uitstroom. Dat gaat soms zo snel dat de hulpverlening nog niet geregeld is. In die gevallen vul ik dat gat op. Ik regel dan een bijzondere garantstelling, zodat de eerste huur betaald wordt en zorg dat er geld is voor de inrichting. Of we gaan naar Gift City waar we meubels kunnen uitzoeken. Daarnaast bespreek ik uitstroombewoners in het Toewijzingsoverleg met andere zorgpartners van de Herberg. Eén van onze ketenpartners; LIMOR, Creating Balance of het Leger des Heils neemt de ambulante zorg van de bewoner over nadat ze zijn uitgestroomd. Maar ze worden nog drie jaar gevolgd en besproken tijdens het Toewijzingsoverleg. Zo blijf ik op de hoogte.”

Logeerhuis Holtenbroek

,,Dit ‘Uitstroomwerk’ doe ik gemiddeld twee dagen per week op detacheringsbasis voor de Herberg. De overige dagen werk ik via mijn werkgever LIMOR aan twee andere daklozenprojecten: het Logeerhuis en Housing First. Het Logeerhuis is eind 2013 gestart met als doel om dakloze jongeren onderdak te geven, omdat wij het niet wenselijk vinden dat zij tussen oudere Herberg bewoners verblijven. Het Logeerhuis is een appartement in een flatgebouwcomplex van SWZ in Holtenbroek. Hier verhuren we zes woonplekken aan dakloze jongeren.”

Bankhoppers

,,Sommige daklozen noemen wij ook wel ‘bankhoppers’. Deze jongeren zijn eigenlijk een soort ‘spookburgers’. Ze staan niet ingeschreven binnen een gemeente en hebben vaak geen zorgverzekering of ID-kaart. Ze putten vaak hun hele sociale netwerk uit, want ze ‘hoppen van bank naar bank’. Onze ervaring is dat deze jongeren uiteindelijk toch in de Herberg belanden. Met het Logeerhuis proberen we dit te voorkomen. Dat is best lastig, want bankhoppers zijn erg onzichtbaar.”

Toekomstperspectief

,,De uitstroom binnen de Herberg gaat heel goed. Onze koers voor de komende jaren wordt het voorkomen van dakloosheid. Ook de gemeente Zwolle wil daar het accent op leggen en werkt met ons aan het concretiseren van preventieplannen, waaronder ook het opzetten van een bankhoppersbrigade. Daar horen mensen bij die vallen binnen het sociale netwerk van deze bankhoppers. Met hen willen we graag samenwerken, want gezamenlijk kunnen we daklozen een beter toekomstperspectief bieden.”

Mooie kansen

,,Het opsporen van bankhoppers is heel erg lastig, maar soms ontstaat er onverwacht een mooie kans. Onlangs kwam hier een jongen aan de balie zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij had een postadres nodig, maar de gemeente wilde hem dit postadres niet geven, want daarvoor moest hij minimaal vier nachten in de Herberg verblijven. Dat wilde de jongen weer niet en zo dreigde hij te worden gestuurd van het kastje naar de muur. Ik had het gevoel dat hij daar in vast zou lopen en ben met hem in gesprek gegaan. Toen bleek dat hij een actieve beschikking ‘Beschermd Wonen’ had, ben ik hem intensiever gaan benaderen. Nu woont hij hier in de Herberg in één van onze Begeleid Wonen plekken. Dat was uiteindelijk met een paar telefoontjes geregeld. Zo makkelijk kan het dus zijn om een ‘bankhopper’ in het vizier te krijgen.”

Housing First

,,Housing First is speciaal opgezet voor langdurige daklozen die soms al vijf of zes jaar in de Herberg verblijven. Het zijn vaak zogeheten ‘draaideurklanten’. Vaak kampen ze met verslavingen en psychische problemen en komen ze van tijd tot tijd weer bij ons terug.

Het is een groep mensen die heel moeilijk te motiveren is. Onze visie is dat niemand in Zwolle op straat slaapt. We verlenen ze dus onderdak, maar wel met een dubbel gevoel, want hoe kan je de opvang van deze mensen maatschappelijk verantwoorden?”

Drie voorwaarden

,,Als de traditionele uitstroomprocedure voor deze groep niet werkt, moet je gaan ‘omdenken’. Dus eerst een woning aanbieden en dan hulp opstarten. Housing First werkt via dit principe. Bewoners hoeven alleen te voldoen aan drie voorwaarden: huur betalen, geen overlast veroorzaken en begeleiding binnenlaten.

Housing First is drie jaar geleden gestart en het loopt geweldig. In de afgelopen jaren zijn tien mensen uitgestroomd. Daarvan is één teruggekeerd in de Herberg en een andere deelnemer is verhuisd naar een woning elders. Ik ben heel erg blij met dit aantal. Het lijkt misschien niet zo hoog, maar deze mensen is het eindelijk gelukt om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Natuurlijk is er nog genoeg dat beter kan. Maar we gunnen de bewoners de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Niet teveel druk opleggen met dagactiviteiten, sollicitatieplicht of een afkicktraject.”

Kleine successen

,,Een bewoner van ons stapelde boete op boete toen hij in de Herberg verbleef. Wildplassen, openbaar dronkenschap; noem maar op. Nu woont hij via Housing First en drinkt hij thuis zijn biertjes. Dat is natuurlijk nog steeds niet ideaal, maar hij veroorzaakt geen overlast meer in de buurt en betaalt elke maand zijn huur. Hij laat ons toe in zijn woning en accepteert begeleiding. Het gaat al veel beter met hem.

Lees ook de verhalen van andere partners ›