Herberg Zwolle

Zwolse Wethouder Nelleke Vedelaar

‘Herbergbewoners perspectief geven, is mijn persoonlijke missie’

Wethouder Nelleke Vedelaar heeft een breed pakket aan taken op het gebied van wonen, welzijn, zorg, sociale zaken en werkgelegenheid in haar portefeuille. Allemaal thema’s waarmee bewoners van de Herberg ook te maken krijgen. Dat maakt dat ze zich zeer betrokken voelt bij de Zwolse daklozenopvang.

,,Er bestaat een soort algemeen beeld van dak- en thuislozen dat totaal geen recht doet aan de werkelijkheid. Het beeld van de dakloze die zwervend met een fles in de hand over straat loopt, is achterhaald. Dakloos worden kan ons allemaal overkomen. Dat besef ik me heel goed als ik de verhalen hoor van de mensen die het overkomt. Die persoonlijke verhalen moeten we veel meer gaan delen, want dat maakt dat het medemenselijk wordt en er meer begrip ontstaat.”

Zwolle Actief

,,Ik zie het als mijn persoonlijke missie om Herbergbewoners weer perspectief te geven. Daarom vond ik het ook zo belangrijk om mensen meer te bieden dan alleen dagopvang zoals in Bonjour (een voormalige daklozenvoorziening in Zwolle, red.). Echt verder helpen begint met het bieden van structuur en een zinvolle dagbesteding. Dat doet Zwolle Actief. Zij bieden activiteiten aan die zoveel mogelijk aansluiten bij de

talenten en mogelijkheden van dak- en thuislozen. Het geeft mensen niet alleen structuur en perspectief, maar ook een boost in hun zelfvertrouwen. Ze doen weer mee in de maatschappij.”

Nieuwe woningen

“Structuur bieden is een eerste stap naar een nieuwe toekomst, maar uiteindelijk wil je zo zelfstandig mogelijk verder in een passende woning. Daar werken we in Zwolle keihard aan, want er is op dit moment een tekort aan sociale woningbouw. Niet alleen de Herberg, maar ook onze andere zorgpartners in de stad zoals Jeugdzorg en RIBW geven aan dat de uitstroom van cliënten op dit moment stagneert. Daarom zijn we samen met de Zwolse woningbouwcorporaties versneld bezig om zevenhonderd sociale woningbouw eenheden te realiseren op bestaande gemeentegronden in de binnenstad. Driehonderd daarvan zijn leegstaande kantoren die we gaan transformeren tot permanente appartementen. De eersten daarvan moeten eind 2016 klaar zijn.”

Meer spreiding

,,Mensen die sociaal zwakker zijn, kwamen jarenlang vaak terecht in dezelfde omgeving waardoor een concentratie van probleemgezinnen ontstond in de buurt. Dat is geen wenselijke situatie. We streven met de bouw van deze woningen naar een betere spreiding. Mensen die sociaaleconomisch stabieler zijn, helpen de zwakkeren. Dat is uit jarenlange studies ook gebleken. In deze diverse buurten is meer onderling contact en mensen helpen elkaar waar dat nodig is.”

Housing First

,,Hulp van de omgeving is nodig bij het project Housing First. Hier krijgen mensen van de Herberg eerst een woning aangeboden en vervolgens een hulptraject. Wil je dit laten slagen, dan moet je vooraf al de omgeving erbij betrekken en buurtbewoners informeren dat je voornemens bent een huurder te plaatsen die begeleiding nodig heeft. Bij Housing First is het van groot belang dat de bewoner ook zelf met buren in gesprek gaat en afspraken maakt om problemen te voorkomen. Dat is een heel spannend proces, maar het doet heel erg recht aan de waarden van ieder mens om in een normale omgeving te mogen wonen en het doet recht aan de mensen die er al wonen.”

Schulddienstverlening

,,Naast het versneld aanbieden van passende woningen, werkt Zwolle ook aan een herziening van de schulddienstverlening. Daarvoor is het belangrijk om mensen te spreken die zelf schulden hebben of hebben gehad, zoals bijvoorbeeld (oud) bewoners van de Herberg. Hoe zou je geholpen kunnen worden? Als je zelf de oplossing zou bedenken, waar helpen we dan mee? Op basis daarvan bedenken we samen nieuwe oplossingen.”

Sociale Wijkteams

,,De Herberg heeft een prachtige geschiedenis. Ooit begonnen in de kleedkamers van de WRZV-hallen bij Joop van Ommen en uitgegroeid tot de voorziening die het nu is. Een opvanglocatie voor dak- en thuislozen zal altijd nodig blijven, zodat niemand in Zwolle op straat slaapt. Maar dakloosheid voorkomen is ons gezamenlijk streven voor de toekomst. Daarom is de rol van Sociale Wijkteams zo belangrijk, want zij leggen de verbinding tussen wijkbewoners en instanties. De leden zijn onze ogen en oren in de wijk en gaan met alle buurtbewoners in gesprek die in een uitkeringssituatie zitten. Zij vragen naar hun dromen, talenten en ontwikkelmogelijkheden. Door mensen daarover te laten nadenken, help je ze al op weg. Het is de eerste stap naar vrijwilligerswerk, een cursus, studie of betaalde baan. Het haalt mensen uit een soms jarenlang isolement, want we horen soms schrijnende verhalen. Mensen die op het randje staan om hun huis te verliezen of op straat worden gezet. Ook omwonenden melden zich soms met zorgen over hun buren bij de sociale wijkteams. Daardoor kunnen woningcorporaties en hulporganisaties eerder ingrijpen.”

Trots

,,De Herberg heeft een landelijke voorbeeldfunctie. Niet alleen de ontstaansgeschiedenis, maar ook het partnerschap met de regionale woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en de dagbesteding die via Zwolle Actief wordt aangeboden. Ik ben heel trots op wat er is gerealiseerd en vooral trots op de regionale samenwerking met alle betrokken partijen. Ik vind het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven zodat we ons met z’n allen verantwoordelijk blijven voelen voor een goede opvang van dak- en thuislozen in Zwolle. Nu en in de toekomst.”

Lees ook de verhalen van andere partners ›